Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Tìm kiếm thông tịn thị giác thi ngày 29/10/2022.

Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN