Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác thi ngày 26/10/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN