Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi  môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính do Thầy Lê Đình Duy phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN