Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.