Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng thi ngày 08/6//2019 do Thầy Đàm Quang Hồng Hải phụ trách. ANh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem thông tin điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN