Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao, Môn Công nghệ thương mại điện tử

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao, Môn Công nghệ thương mại điện tử. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN