Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phân tích dữ liệu kinh doanh, Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Phân tích dữ liệu kinh doanh, Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến. Anh/chị truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN