Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Dụy phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN