Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Ngôn ngữ học máy tính, Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN