Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Mật mã và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn Mật mã và ứng dụng. Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN