Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Mât mã và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH thông báo đã có điểm thi môn Mật mã và ứng dụng. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN