Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ tính toán phân bố nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hệ tính toán phân bố nâng cao do Thầy Lê Duy Tân phụ trách. Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN