Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN