Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng  ngày 26/12/2020 do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN