Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Công nghệ phần mềm tiên tiến, Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN