Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại thi ngày 04 tháng 5 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Công nghệ máy tính hiện đại do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách. Anh/Chị vui lòng cập nhật trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN