Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học đã có điểm thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại. Anh/Chị truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng'

Phòng ĐTSĐH&KHCN