Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 đợt 1 ngành CNTT điểm thi môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN