Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Công nghệ internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên cao học khóa 11-CNTT đã có điểm thi môn Công nghệ internet of things hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN