Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên do Cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân phụ trách. Anh/chị truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN