Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng thị giác máy tính do Thầy Nguyễn Vinh Tiệp phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN