Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Các kỹ thuật phân tích mã độc nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Các kỹ thuật phân tích mã độc nâng cao do Thầy Nguyễn Tấn Cầm phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN