Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Công nghệ tri thức và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên cao học điểm thi môn Công nghệ tri thức và ứng dụng do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách thi ngày 12/5/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN