Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi cơ sở dữ liệu nâng cao-NCS (mới cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị nghiên cứu sinh điểm thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách mới cập nhật.

Trân trọng.