Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Anh văn thi ngày 19/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn Anh văn thi ngày 19/12/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: