Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm môn Xử lý tín hiệu số nâng cao. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN