Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm môn Toán, Triết, Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Toán thi ngày 05/05/2019, môn Triết ngày thi 15/6/2019 và môn Ngôn ngữ học máy tính thi ngày 13/01/2018.

Anh/Chị hoc viên vui lòng truy cập trang web để xem thông tin điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN