Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách và lịch thi môn Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 24/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch thi chính thức môn Tìm kiếm thông tin thị giác như sau:

- Thời gian : 17g00 tối chủ nhật ngày 24/01/2021

- Địa điểm : Phòng 5.1, 5.6 cơ sở Điện Biên Phủ (Danh sách đính kèm)

Lưu ý: Anh/Chị mang thẻ học viên (CMND) để trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách vui lòng liên hệ email minhdtt@uit.edu.vn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN.