Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách thi và lịch thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17/01/2021 cụ thể như sau:

- Thời gian : 17g30 - 19g00 

- Phòng thi: 5.1, 5.6 (Danh sách đính kèm)

Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên (CMND) trình cán bộ coi thi. Mọi thắc mắc Anh/Chị vui lòng liên hệ cuongvtk@uit.edu.vn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN