Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách trúng tuyển Jaist-UIT program

Quá trình phỏng vấn sinh viên master 1-1 program giữa JAIST và UIT đã kết thúc .

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin chúc mừng hai bạn có tên sau đây đã được chọn:

1) Lâm Ngọc Châu

2) Phan Thanh Huy

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN