Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách tham khảo các đề tài luận văn thạc sĩ của HVCH, hướng nghiên cứu của GVHD

Nhằm hỗ trợ học viên trong việc định hướng đề tài, tìm GVHD để làm luận văn, Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi  đến các Anh/ Chị học viên danh sách các đề tài luận văn cao học của khóa trước và chỉ tiêu hướng dẫn, hướng nghiên cứu của các GVHD để các học viên tham khảo, từ đó chủ động xác định hướng nghiên cứu cho riêng mình và liên hệ tìm GVHD sớm nhất.

- Danh sách các đề tài luận văn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pfjqKoUjUMdSf__QGyWbRRiVKl6iZKIF...

- Giảng viên hướng dẫn (GVHD), hướng nghiên cứu, chỉ tiêu : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mddaN_f82lnpEP8nqbz6_uCYwXZaJDDz...

Thân mến,

Phòng ĐTSĐH&KHCN.