Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2022 như sau:

Ghi chú:

Thí sinh liên hệ chỉnh sửa thông tin (nếu có) qua email: minhdtt@uit.edu.vn trước 20 giờ ngày 18/10/2022.

Trân trọng.