Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đề nghị thôi nhiệm vụ học tập khóa 2015 đợt 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thuộc khóa 2015 đợt 1 hết hạn đào tạo ngày 31/08/2019. Mọi thắc mắc gửi về phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 29/10/2019.

Phòng sẽ ra Quyết định cho thôi nhiệm vụ học tập sau thời gian trên.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN