Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký xét duyệt đề cương LVTHS đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề tài  luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 đã đăng ký qua form theo hạn nộp được gia hạn đến ngày 26/7/2019. Đề nghị các Anh/ Chị học viên kiểm tra theo danh sách dưới đây, nếu có phản hồi, đề nghị các Anh/Chị email ngay cho Cô Diễm Thúy: thuyntd@uit.edu.vn  hết 16g ngày hôm nay 31/7/2019 để hoàn tất danh sách chuyển về Khoa.


1 Đoàn Trí Dũng CH1702028 K12-2017 CNTT (8480201)
2 Nguyễn Trọng Trí CH1602012 K11-2016 CNTT (8480201)
3 Nguyễn Minh Hảo CH1701009 K12-2017 KHMT (8480101)
4 Lê Minh Trí CH1602032 K11-2016 CNTT (8480201)
5 Trịnh Trường Hải CH1601025 K11-2016 KHMT (8480101)
6 Hà Lam CH1701013 K12-2017 KHMT (8480101)
7 Huỳnh Văn Đặng CH1701008 K12-2017 KHMT (8480101)
8 Nguyễn Thành Hiệp CH1602020 K11-2016 CNTT (8480201)
9 Đỗ Thị Thu Hiền CH1702031 K12-2017 CNTT (8480201)
10 Đỗ Hoàng Hiển CH1702032 K12-2017 CNTT (8480201)
11 Hồ Diệu Khuôn CH1602004 K11-2016 CNTT (8480201)
12 Lê Nhựt Trường CH1601038 K11-2016 KHMT (8480101)
13 Phạm Thị Thùy CH1602031 K11-2016 CNTT (8480201)

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.