Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký thi 2 kỹ năng Nói - Viết, dành cho học viên sau đại học tháng 7/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh 2 kỹ năng Nói - Viết tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

Đăng ký thi 2 kỹ năng (Speaking - Writing) đợt ngày 21/07/2019..

- Ngày thi : Chủ nhật, 21/07/2019.

 - Lệ phí thi và đăng ký thi : 500.000 đồng/ HV (nộp kèm đơn đăng ký dự thi theo file đính kèm).

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/06/2019, liên hệ: Cô Thúy, email: thuyntd@uit.edu.vn (đăng ký giúp với Trường ĐHKHTN).

 Đề nghị các Anh/Chị học viên quan tâm, khẩn trương đăng ký.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: