Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký bổ sung môn học trên hệ thống đến hết ngày 16/6/2021

Sau khi Khoa thống nhất sẽ cho phép các Anh/Chị bổ sung danh sách vào hai môn Gis nâng cao và Xử lý dữ liệu lớn trên hệ thống.

Hiện tại, các lớp đang học online nên danh sách lớp giữ nguyên. Trường hợp, nếu chuyển sang học offline bình thường thì lớp Xử lý dữ liệu lớn do số lượng quá đông có thể tách ra thành hai lớp để tiếp tục học.

Lịch hiện tại của môn Xử lý dữ liệu lớn là chiều chủ nhật, nếu học offline sẽ tách thêm một lớp học vào tối thứ bảy. Phòng thông báo đến Anh/Chị học viên chưa đăng ký trên hệ thống vào hệ thống đăng ký lại để có danh sách chính thức từ hôm nay đến hết ngày 16/6/2021.

Trân trọng