Skip to content Skip to navigation

Thông báo chuyển giờ học môn Dịch máy

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên chuyển giờ học môn Dịch máy do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách  như sau: Lớp Dịch máy học vào sáng chủ nhật chuyển sang học tối thứ hai bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN