Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình thực tập quốc tế NII lần 1 năm 2022. Phòng thông tin đến học viên cao học, NCS quan tâm nộp hồ sơ tham gia.
 
Số lượng: 02 ứng viên
 
Đối tượng tham dự: Ứng viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM. Lưu ý: không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sĩ tham gia chương trình thực tập.
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm và tại THỰC TẬP TẠI NII LẦN 1.2022
 
Hồ sơ tham gia chương trình vui lòng nộp tại Phòng Quan hệ Đối ngoại (A125, liên hệ chuyên viên Mỹ Hạnh), email: hanhtm@uit.edu.vn  trước ngày 09/05/2022.
 
Trân trọng 
Phòng ĐTSĐH&KHCN