Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình Summer in Surabaya - Bali

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên cao học thông tin chương trình Summer in Surabaya - Bali dành cho sinh viên và học viên cao học.
 
1. Thời hạn nộp đơn: 30/4/2018
2. Thời gian tham gia: 15 - 28/7/2018 (02 tuần)
3. Phí tham dự: 450$
 
Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm nội dung bên dưới và file đính kèm.
 
Trân trọng,
Phòng ĐTSĐH&KHCN