Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng Toshiba 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin về chương trình học bổng Toshiba 2019 dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối và học viên cao học.

Phòng thông tin đến học viên quan tâm đăng ký tham dự. Vui lòng nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Quan hệ Đối ngoại - A125 (Liên hệ: Chuyên viên Mỹ Hạnh).

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/8/2019 Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN