Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình học bổng MOST Taiwan Scholarship năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN  thông báo đến các học viên cao học thông tin Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ (MOST Taiwan Scholarship) của Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (Ministry of Science and Technology) năm 2018.
 
Thời hạn nộp hồ sơ: 26/3/2018.
 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại địa chỉ: https://goo.gl/Ni2Ccn
 
Trân trọng, 
Phòng ĐTSĐH&KHCN