Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng China-AUN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2018/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin học bổng CHINA-AUN năm học 2018-2019 dành cho học viên cao học, giảng viên, nghiên cứu viên.  Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến học viên được biết.
 
1. Số lượng: 30 suất
2. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Hoa hoặc tiếng Anh
3. Giá trị học bổng: 74 200 CNY/năm đối với Thạc sĩ, 92 800 CNY/năm đối với Tiến sĩ, bao gồm miễn (hoặc giảm) học phí, nơi ở, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế.
4. Đối tượng: dưới 35 tuổi đối với ứng viên Thạc sĩ, dưới 40 tuổi đối với ứng viên Tiến sĩ.
5. Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2018
 
Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem  file đính kèm
Phòng ĐTSĐH&KHCN