Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST 

1. Nội dung Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information Science của JAIST.

Người trúng tuyển sẽ được:

-Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng)

- Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng

- Được ở ký túc xá của JAIST

- Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế

- Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)

2. Điều kiện dự tuyển - Đang là học viên cao học năm thứ nhất của ngành tin học - Có khả năng nghiên cứu - Học lực khá - Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế)

3. Hồ sơ dự tuyển - Lý lịch khoa học - Bảng điểm (đại học, cao học) - Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia Hình thức dự tuyển - Phỏng vấn Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 05/05/2023 

Gửi về : JAIST Tuyển sinh - Trường thông tin - Việt JAIST jaisttuyensinh2023@gmail.com ;  qlsdh@uit.edu.vn

4. Thời gian dự tuyển Ngày 10/05/2023 

PHÒNG GỬI CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Potential supervisor Proposed research topic Note  
Joint educational 1+1 program    
Masashi Unoki Deep-fake speech detection, Anomalous sound detection, Speech signal detection under heavy noisy conditions
Sakuriani Sakti  Developing Low-Resource Multilingual Machine Speech Chain for Breaking Language Barriers    
Ryo Maezono Materials Informatics using Supercomputers in JAIST    
Nguyen Minh Le Privacy/Security problems in Large Language modeling (ChatGPT, GPT4)    
Yuto Lim Quantum communication, Techniques beyond 5G, AI for wireless network    
Razvan Florian Beuran Research on cybersecurity or IoT/CPS security    
Yasuo Tan IoT, smart home, smart city    
Daisuke Ishii Model-based design and verification of cyber-physical systems (embedded systems)    
Takashi Tomita Implementing a tool for formal specification verification    
Mizuhito Ogawa Characterization of vulnerable binary code    
Nak-Young Chong Manipulation of unknown objects, design and control of autonomous vehicles, human-robot interaction  
       
Standard 2 year master course    
Yasuo Tan IoT, smart home, smart city    
Masashi Unoki Deep-fake speech detection, Anomalous sound detection, Speech signal detection under heavy noisy conditions

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN