Skip to content Skip to navigation

Thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Chương trình học bổng 1+1 Joint master program JAIST 

1. Nội dung Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ Information Science của JAIST.

Người trúng tuyển sẽ được:

-Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng)

- Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng

- Được ở ký túc xá của JAIST

- Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế

- Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)

2. Điều kiện dự tuyển - Đang là học viên cao học năm thứ nhất của ngành tin học - Có khả năng nghiên cứu - Học lực khá - Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế)

3. Hồ sơ dự tuyển - Lý lịch khoa học - Bảng điểm (đại học, cao học) - Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia Hình thức dự tuyển - Phỏng vấn Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 10/05/2022 - Gửi tới địa chỉ : GS. Nguyễn Lê Minh - Trường thông tin - Việt JAIST nguyenml@jaist.ac.jp

4. Thời gian dự tuyển Ngày 19/05/2022 đến 25/05/2022 ; thời gian, địa điểm và hình thức phỏng vấn sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN