Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 (lớp tối)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

1. Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến ngày 19/04/2022, tại phòng Đào tạo Sau Đại học& Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghệ Thông tin .

2. Thời lượng môn học: 48 tiết, gồm 4 kỹ năng: Ngữ pháp – cấu trúc; Đọc; Nghe; Nói

3. Học phí: 1.500.000đ/học viên

4. Thời khóa biểu:

  • Khóa học : Từ 19/04/2022 – 17/05/2022
  • Địa điểm học: 291 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM..
  • Thời khóa biểu: học viên học 3 buổi/ tuần, theo lịch như sau:

– Ngày khai giảng: 18g00, ngày 19/04/2022

– Lịch học trong tuần:

Tối thứ 3 (18 giờ đến 21 giờ), Tối thứ 4 ( 18 giờ 30 đến 21 giờ) và sáng thứ 7 (8 giờ đến 11 giờ)

– Học viên phải xuất trình BIÊN LAI ĐÓNG HỌC PHÍ cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

6. Cấu trúc đề thi tuyển sinh:

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,  ĐHQG-HCM

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)

 

1. Thời lượng làm bài

1.1 Phần Đọc- Viết- Nghe: 120 phút

    • Đọc – Viết: 110 phút
    • Nghe: tối đa 10 phút

1.2 Phần Nói: tối đa 25 phút/ thí sinh (10 phút chuẩn bị bài và 15 phút hỏi thi)

2. Hình thức thi phần Đọc-Viết- Nghe: Trắc nghiệm, Tự luận (viết câu)

3. Dạng thức đề thi và thang điểm: thang điểm 100

Phần thi Số câu hỏi Thang điểm
Paper 1: Vocabulary & Reading Comprehension Part A. Vocabulary: 10 câu (10 điểm)

 

Part B. Reading passages: 10 câu (10 điểm)

20
Paper 2: Grammar & Use of English

 

Writing

Part A. Sentence completion: 15 câu (5 điểm).

 

Part C. Cloze: 10 câu (điểm).

Part D. Sentence transformation: 15 câu (5 điểm).

40
Paper 3: Listening Part A. Short conversations: 10 câu (5 điểm)

 

Part B. Long conversation: 5 câu (5 điểm)

Part C. Talk: 5 câu (5 điểm)

20
Paper 4: Speaking Self –introduction 5 điểm

 

Guided conversation 15 điểm

20
Tổng điểm bài thi 100

 

4. Điểm đánh giá: Thí sinh đạt yêu cầu khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 50/100 điểm (không tính điểm liệt từng phần)