Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật thời khóa biểu môn Triết cho Khóa 17 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời khóa biểu môn Triết cho Khóa 17 đợt 2. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: