Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật thời khóa biểu

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên:

Do tối thứ sáu tuần này, còn một buổi môn Gis nên môn Tìm kiếm thông tin thị giác sẽ dời lại một tuần, bắt đầu từ ngày 04/9/2020.

Môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây sẽ chuyển sang tối chủ nhật từ ngày 06/9/2020.

Trân trọng thông báo.

Phòng ĐTSĐH&KHCN