Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật lịch ôn tập tuyển sinh môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học môn Toán do Thầy Cao Thanh Tình phụ trách sẽ dạy vào chiều chủ nhật bắt đầu từ ngày 08/9/2019. (xem thời khóa biểu đính kèm)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

File đính kèm: