Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật đăng ký học phần học kỳ 1 (2021-2022)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về việc cập nhật đăng ký hoc phần từ ngày 29/6/2021-30/6/2021. Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mail cuongvtk@uit.edu.vn để được giải đáp.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN