Skip to content Skip to navigation

Thông báo buổi ôn tập tại nhà môn Phân tích thiết kế HTTT nâng cao tối 06/04/2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên và Quý Thầy/Cô: môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao do Cô Cao Thị Nhạn phụ trách vào tối nay ngày 06/04/2021 sẽ ôn tập tại nhà.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN